Shoper

Na podbój e-commerce. Wsparcie rebrandingu platformy sprzedażowej.

consulting marki
audyt identyfikacji

Klient

Zadanie

Rozwiązanie

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy, w ramach której przeprowadziliśmy audyt marki i identyfikacji wizualnej. Oceniliśmy podjęte decyzje oraz przygotowaliśmy obszerny raport uwzględniający uwarunkowania środowiskowe, przyczyny planowanej zmiany, cele, a także kompleksową ocenę propozycji nowego systemu komunikacji wizualnej. W opracowaniu skupiliśmy się nie tylko na aspektach technicznych, lecz przede wszystkim na ich dopasowaniu do przyjętych założeń i strategii. Przygotowaliśmy również listę zaleceń i propozycji dalszych kroków.

Efekty

Przeprowadzony przez nas audyt identyfikacji oraz analiza strategicznych aspektów marki realnie wsparły planowany rebranding. Zwróciliśmy uwagę na spójność przekazu, jego stylistykę, symbolikę i dopasowanie koncepcji do charakteru działalności.

Dokument zawierał analizę znaku, języka wizualnego, kolorystyki, spójności ze strategią, a także ocenę szans i zagrożeń związanych z przyjętym podejściem. Nie zabrakło w nim również uwzględnienia zewnętrznych zjawisk rynkowych, takich jak trendy wpływające na kreowanie i odbiór marki.

Współpraca ułatwiła partnerom z Dreamcommerce podjęcie ważnych działań brandingowych i wizualnych, które przełożyły się na większą spójność, atrakcyjność i nową jakość marki Shoper.

Rebranding
Karaś Studio

24 kwietnia 2020 Karaś Studio zmieniło się w agencję Cucaburra