E-point

Wsparcie technologicznej marki. Branding w IT.

consulting marki
branding

Klient

Zadanie

Wspólnie z e-point zrealizowaliśmy projekt consultingowy polegający na przygotowaniu propozycji działań brandingowych oraz opracowaniu scenariuszy dalszego rozwoju struktury portfela marek wchodzących w skład Grupy e-point. Celem było zgromadzenie, uporządkowanie i przystępna prezentacja informacji, na podstawie których możliwe było podjęcie strategicznych decyzji dotyczących Grupy.

Rozwiązanie

Decydenci kreujący markę e-point SA zaprosili nas do współpracy w obliczu dużych zmian i pojawiających się na horyzoncie nowych wyzwań. Istotne decyzje, które mogły zmienić obrany kierunek działań brandingowych, nie mogły być podejmowane jedynie na podstawie własnych obserwacji.

Posiadane przez klienta informacje wymagały uporządkowania, uzupełnienia i przedstawienia w odpowiednim kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji portfela marek należących do Grupy e-point. Wsparliśmy ten proces dostarczając szerokie opracowanie, które pomogło w podjęciu strategicznych decyzji.

Przygotowaliśmy prezentację rynkowych modeli budowy portfela marek, omówiliśmy ich charakterystykę, a także wskazaliśmy konsekwencje wynikające z realizacji każdego z podejść. Wnioski, spostrzeżenia i rekomendacje sformułowaliśmy w odniesieniu do realizowanej przez klienta strategii z uwzględnieniem kwestii wizualnych i wizerunkowych.

Efekty

Zarówno w przypadku Grupy e-point, jak i każdego innego podmiotu zarządzającego wieloma markami, świadomość i wiedza na temat ich kształtowania jest istotnym czynnikiem sukcesu. Odpowiednio skonstruowany portfel marek pomaga zapanować nad wizerunkiem poszczególnych brandów, uporządkować procesy oraz obniżyć koszty ich obsługi i utrzymania.

Grupa e-point była świadoma problemów, które mogły pojawić się w procesie rozwoju istniejących i tworzeniu nowych marek. Przyjęcie adekwatnego do organizacji modelu portfela marek zminimalizowało ryzyko ich wystąpienia. Dzięki konsultacjom i analizie decydenci e-point SA zyskali:

  • pełny obraz modeli portfeli marek z ich zaletami i wadami,
  • informacje odnoszące się bezpośrednio do sytuacji Grupy, na podstawie których mogli podjąć optymalne decyzje dotyczące jej dalszego rozwoju,
  • możliwość lepszego oszacowania ryzyka i szans związanych z budowaniem struktury całej Grupy.

Rebranding
Karaś Studio

24 kwietnia 2020 Karaś Studio zmieniło się w agencję Cucaburra