Analiza marki – co to jest i jak ją zrobić?

Analiza marki – po co ją przeprowadzać?

umożliwia stworzenie nowej strategii,

Jak przebiega analiza marki?

1

Omówienie celów badania

2

Gromadzenie informacji na temat marki i jej aktualnej sytuacji

3

Przetwarzanie zebranych informacji, zestawienia, porównania oraz przygotowanie wniosków.

4

Opracowanie raportu końcowego

Elementy audytu marki – co najczęściej podlega analizie?

analizę struktury portfela marek i sposobu zarządzania nim,
ocenę potencjału rozwojowego w odniesieniu do konkretnej sytuacji rynkowej,
badanie i ocenę różnych kierunków rozwoju marki, czy

pomoc w zaplanowaniu działań antykryzysowych.

Przykłady analizy marki

Chcesz przeprowadzić audyt marki? Zostaw swoje dane, pomożemy Ci.

Rebranding
Karaś Studio

24 kwietnia 2020 Karaś Studio zmieniło się w agencję Cucaburra